استفاده از رنگها در وب سایت

استفاده از رنگها در وب سایت

استفاده از رنگها در وب سایت به طور صحیح و مناسب، به همان میزانی اهمییت دارد که انتخاب گرافیک و مطالب برای سایت مهم می باشند.

در این مقاله می خواهیم به بحث پیرامون فاکتورهای موثر در انتخاب رنگ برای استفاده در سایت بپردازیم.

رنگها تاثیر زیادی بر مردم دارند. برخی از رنگها می توانند عواطف گوناگونی را در مردم ایجاد کنند.

عکس العملهای عاطفی می تواند تصویر شرکت شما را در ذهن بینندگان خود تحت تاثیر قرار دهد،

که به نوبه خود می تواند تاثیر بسزایی روی برند شرکت شما داشته باشد.

چنانچه شبهاتی در تاثیر رنگ بر عواطف دارید، به این مطلب دقت کنید:

“غول چشم سبز”، “چشم قرمز”، یا “خاطره سیاه رنگ”. غول چشم سبز، مرتبط با حسادت، چشم قرمز، به معنای شخصی خشمگین و خاطره ای سیاه رنگ به معنای افسردگی است.

انسانها رنگها را به عواطف گوناگونی نسبت می دهند.

علم ثابت کرده است که رنگهای مختلف می توانند انسانها را خوشحال، ناراحت، راحت، خشمگین، به وجد یا به ترس آورند.

هر چیزی که بتواند در انسانها این پاسخها را بوجود آورد، نیازمند آن است که با دقت بیشتری در طراحی سایت مورد توجه قرار گیرد.

رنگها تمایل دارند تا بصورت “طبیعی”، “گرم” یا “سرد” طبقه بندی شوند. در نتیجه اجازه دهید نگاهی به آنها بیاندازیم.

چهارچوب کلی استفاده از رنگها در وب سایت

چهارچوبی که در زیر آمده است پیشنهادهایی می باشند که می بایست در ساخت و طراحی صفحات واستفاده از رنگها در وب سایت در نظر گرفته شوند

تا برای همگان خوانا باشد.

  • متن باید خوانا باشد.

واضح است که سیاه روی سفید، انتخابی پیش فرض است ولی ترکیبات دیگر نیز می توانند مناسب باشند.

سفید یا زرد یا رنگهای روشن دیگر نیز روی پیش زمینه های سیاه یا تیره مناسب می باشند.

ولی زرد، سبز یا خاکستری روی سفید مناسب نمی باشند.

  • از رنگهایی استفاده کنید که برای چشم جذاب و مطلوب هستند.
  • رنگهایی را انتخاب کنید که تصویری را که می خواهید به بازدید کنندگان تان بدهد.
  • برای رنگهای پیوسته در همه مرورگرها، از رنگهای Web Safe استفاده نمایید.
  • رنگها می بایست در صفحات سایت شما، متحدالشکل باشند

تا برندی را برای سایت تان خلق کنند و به بازدید کنندگان این حس را القا کند که آنها هنوز روی سایت شما هستند.

وقنی سایتی را طراحی می کنید، تم رنگی را انتخاب کنید،

این موضوع به همان میزان اهمییت دارد که المانهای گرافیکی و مطالب سایت اهمییت دارند.

ظاهر کلی سایت، حس بازدید کنندگان سایت را مشخص خواهد کرد و می تواند مشخص کننده تفاوت میان موفقیت و شکست در طراحی سایت باشد.

پست های بیشتر...

درخواست طراحی وب سایت

پیمایش به بالا